Magic Realism Art

Michael Van Zeyl, 1969 | Stående / Magisk Realisme maleren

For Michael Van Zeyl er portretten mye mer enn en ensidig oversettelse av kunstnerens synspunkt som tar form i et fag. Det er en engasjerende visuell dialog som gjør en sjel i lys, skygge og pigment, fortsetter samtalen for fremtidige generasjoner å sette pris på. Mens teknisk dyktighet og nøyaktig gjengivelse bare er en del av Mikaels gave, har hans erfaring hunnet sin håndverk til høyeste standard.

Les Mer