Neo-Impressionism Art

Luminist maleri stil | Kunst historie

Luminisme er en sen-impresjonistisk eller neo-impresjonistisk stil i maleri som legger stor vekt på lyseffekter. Begrepet har blitt brukt til stilen til de belgiske malere som Emile Claus og Théo van Rysselberghe og deres tilhengere: Adrien-Joseph Heymans, Anna Boch, Évariste Carpentier, Guillaume Van Strydonck (fransk), Leon De Smet, Jenny Montigny, Anna De Weert, Georges Morren, Modest Huys, Georges Buysse, Marcel Jefferys (nederlandsk), Yvonne Serruys og Juliette Wystman (fransk), samt for de tidlige Pointillist-arbeidene til de nederlandske maleren Jan Toorop, Leo Gestel, Jan Sluijters og Piet Mondriaan .

Les Mer