Realistisk artist

Eric Wallis, 1968

Ikke lenge siden, publiserte Tutt'Art @ figurative malerier av amerikansk maleren *: Eric Wallis, 1968 | Impresjonistisk Figurativ maleren ⇥ Eric Wallis, 1968 | Ballettdansere ⇥ og fortsett å bli kjent med sitt arbeid. For biografiske notater - på engelsk og italiensk - av Wallis se:

Les Mer