Romantisk kunst

Charles-François Daubigny | Den Barbizon skolen av malere

Charles-François Daubigny (15. februar 1817 - 19. februar 1878) var en av maleren til Barbizon-skolen, og anses som en viktig forløper for impressionisme. Daubigny ble født i Paris, inn i en familie av malere, og ble undervist i kunsten av sin far Edmond François Daubigny og sin onkel, miniaturist Pierre Daubigny.

Les Mer