Symbolikk kunstbevegelse

Paul Verlaine | Art Poetique / L'Arte Poetica, 1882

Arte poetica [Art Poetique] Fu scritta dal poeta symbolist francese Paul Marie Verlaine [1844-1896] 1882, mentor epoke i carcere i Belgio. Il titolo richiama l'analogo poemetto del poeta latino Orazio, assunto, nei secoli, kom til å gi meg en oversikt over classicista del poetare. La celebre lirica di Verlaine, som er en av de største regissørene i verden, og er en del av Manifesto della nuova scuola Simbolista.

Les Mer